Apakah Honda HRV memiliki Power Socket?

1 Menjawab :
  • Ariadna R

    Ya, Honda HRV memiliki Power Socket, yaitu: Honda HRV 1.5L S, Honda HRV 1.5L S CVT, Honda HRV 1.5L E CVT, Honda HRV 1.8L Prestige.