Berapa Tangki bahan bakar (Liter) yang dimiliki Hyundai Kona ?

1 Menjawab :
  • Alysha R

    Tangki bahan bakar (Liter) Hyundai Kona adalah 50.