Apakah Maserati Ghibli memiliki Child safety lock?

1 Menjawab :
  • CubeF

    Ya, Maserati Ghibli memiliki Child safety lock, yaitu: Maserati Ghibli Diesel V6, Maserati Ghibli S V6, Maserati Ghibli SQ4 V6, Maserati Ghibli V6.