Apakah Nissan Kicks memiliki Child safety lock?

1 Menjawab :
  • AlexieLovely

    Ya, Nissan Kicks memiliki Child safety lock, yaitu: 2020 Nissan Kicks e-POWER, Nissan Kicks 2020 1.6L CVT.