Apa Sunroof dari Toyota CHR?

1 Menjawab :
  • CaptainAhab112

    Berikut adalah Sunroof dan varian Toyota CHR:

    VarianToyota CHR 1.8L CVT
    SunroofN