• Berapa cicilan Daihatsu Rocky?

    Rata-rata cicilan bulanan Daihatsu Rocky adalah Rp 2,159 Juta - Rp 2,672 Juta.
  • Berapa uang muka untuk Daihatsu Rocky?

    Model Daihatsu Rocky yang berbeda memiliki harga yang berbeda. Menurut rasio yang berbeda dari 30% -50%, harga uang muka Daihatsu Rocky berbeda.