Apakah Honda BRV memiliki Start/Stop engine button?

1 Menjawab :
  • Bob S

    Ya, Honda BRV memiliki Start/Stop engine button, yaitu: Honda BRV E MT, Honda BRV E CVT, Honda BRV Prestige CVT.