Apakah Honda Jazz memiliki Power Socket?

1 Menjawab :
  • Abrar A

    Ya, Honda Jazz memiliki Power Socket, yaitu: Honda Jazz MT, Honda Jazz CVT, Honda Jazz RS MT, Honda Jazz RS CVT.