Apakah Honda CB500X dilengkapi Central Locking?

1 Menjawab :
  • scotty01

    Tidak, Honda CB500X tidak dilengkapi Central Locking.

Gambar Honda CB500X

Perbandingan Honda CB500X