Apakah Honda HRV memiliki Dasbor?

1 Menjawab :
  • AliLarba

    Tidak, Honda HRV tidak memiliki Dasbor.

Gambar Honda HR-V

Video Honda HR-V

Mesin Serupa, Ternyata Hasil Tes BR-V dan HR-V Banyak Perbedaan!

Gaspol Honda HR-V RS di Sirkuit Mandalika!

Adu Fitur Honda HR-V SE dan Hyundai CRETA Prime

2021 Honda HR-V Refresh: ONE of the world's best-selling small SUVs

ALL NEW Honda HR V 2020 Restyle

Perbandingan Honda HR-V